The Accountant (15)

Gavin O'Connor | USA | 2016 | 128’

Mae Christian Wolff, arbenigwr mathemateg a chanddo mwy o gysylltiad gyda rhifau na gyda phobl, yn gweithio fel cyfrifydd llawrydd i rai o sefydliadau troseddol mwyaf peryglus y byd. Gyda’r awdurdodau’n dechrau closio, mae Christian yn derbyn cleient dilys: cwmni roboteg modern lle mae clerc cyfrifo wedi darganfod anghysondeb yn ymwneud â miliynau o ddoleri. Wrth i Christian ddehongli’r cyfrifon a nesáu at y gwir, mae’r nifer o gyrff meirw’n dechrau cynyddu.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: