Ballerina (U)

Eric Summer, Éric Warin, France / Canada, 2016, 89’

Stori Félicie, merch ifanc amddifad gydag angerdd am ddawnsio. Gyda help ei ffrind gorau Victor, mae’n llwyddo i ddianc o gartref i blant amddifad a theithio’r holl ffordd i Baris lle mae ‘na nifer o heriau a chyfarfodydd diddorol yn ei disgwyl. Mae Ballerina yn stori ddoniol a theimladwy am gyfeillgarwch, hunanhyder a theulu.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: