The Eagle Huntress (U)

Otto Bell, UK / Mongolia / USA, 2016, 87’

Wedi ei gosod yn erbyn ehangder ysblennydd stepdir Mongolia, mae The Eagle Huntress yn cynnwys ychydig o’r sinematograffi mwyaf anhygoel a gipiwyd erioed mewn ffilm ddogfen, gan roi grym dramatig ffilm naratif epig i hanes personol cwest merch ifanc. Merch 13 oed yw Aisholpan, y ferch gyntaf mewn deuddeg cenhedlaeth o’i theulu Kazakh i hyfforddi i fod yn heliwr eryr, gan esgyn i frig traddodiad sydd wedi ei basio i lawr o dad i fab am ganrifoedd.

IS-DEITLAU 

YN DDANGOS FEL RHAN O GŴYL FFILM Y MWLDAN IONAWR 13 – 26 2017

CLICIWCH I LAWRLYWTHO RHAGLEN YR ŴYL (PDF)  

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mercher 25 Ionawr @ 8.20yh

 
£7.10 (£5.40)