The Edge Of Seventeen (15)

Kelly Fremon Craig, USA, 2016, 99’

Mae’r ffilm dod i oed hon yn arddull The Breakfast Club, yn cymryd cipolwg onest, di-flewyn-ar-dafod ar fenyw ifanc yn tyfu i fyny yn yr oes fodern. Mae Nadine eisoes yn teimlo’n lletchwith iawn pan mae ei ffrind gorau yn syrthio mewn cariad â’i brawd Darian. Yn teimlo’n fwy unig nag erioed, mae cyfeillgarwch annisgwyl bachgen meddylgar yn rhoi ychydig o obaith iddi. Yn serennu Woody Harrelson fel ei hathro hanes.

YN DDANGOS FEL RHAN O GŴYL FFILM Y MWLDAN IONAWR 13 – 26 2017

CLICIWCH I LAWRLYWTHO RHAGLEN YR ŴYL (PDF)  

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Llun 16 Ionawr @ 4.00yh 

 
£7.10 (£5.40)