You've Been Trumped Too (PG)

Anthony Baxter, UK, 2016, 79’

Mae Michael Forbes a’i fam Molly yn byw mewn cysgod Maes Golff Rhyngwladol Trump yn Aberdeen. Pan wnaethant wrthod ynghyd â’u cymdogion i adael y tir i wneud lle ar gyfer y datblygiad, dechreuodd y Sefydliad Trump ymgyrch o fygythiadau a bwlio. Dyma i chi olwg unigryw ar ymgyrch etholiad cynhennus sy’n fyd-eang hanesyddol a stori dragwyddol am y cyfarfod annhebygol rhwng teulu Albanaidd cyffredin ac un o bobl mwyaf cyfoethog a dadleuol y byd.

  

YN DDANGOS FEL RHAN O GŴYL FFILM Y MWLDAN IONAWR 13 – 26 2017

CLICIWCH I LAWRLYWTHO RHAGLEN YR ŴYL (PDF) 

 
£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: