Logan (Wolverine Project) (15)

James Mangold, USA, 2017, 137’

Wedi ei gosod yn 2024, mae’n rhaid i Logan a’r Athro Charles Xavier ymdopi gyda cholled yr X-Men pan mae corfforaeth a arweinir gan Nathaniel Essex yn dinistrio’r byd gan ei adael i ddistryw. Mae galluoedd iacháu Logan yn gwanhau’n araf a chlefyd Alzheimer Xavier yn ei orfodi i anghofio. Rhaid i Logan drechu Nathaniel Essex gyda help merch ifanc o’r enw Laura Kinney, clôn benywaidd y Wolverine.

YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mercher 8 Mawrth @ 5.40yh

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: