My Scientology Movie (15)

John Dower, UK / USA, 2015, 97’

Yn dilyn diddordeb hir yn y crefydd, nid yw’r dengar, diymhongar Louis Theroux yn cymryd na fel ateb pan gaiff ei gais am fynediad i bencadlys Eglwys Seientoleg ei wrthod. Wedi ei ysbrydoli gan dechnegau honedig yr eglwys ac wedi ei gynorthwyo gan gyn aelodau Seientoleg, defnyddia Theroux actorion i ail-greu digwyddiadau mae pobl yn honni eu bod wedi eu profi fel aelodau er mwyn ceisio deall yn well y ffordd mae’n gweithredu. Fodd bynnag, mewn tro annisgwyl, ymddengys nid Louis yw’r unig un sy’n gwneud ffilm ddogfen...

  

YN DDANGOS FEL RHAN O GŴYL FFILM Y MWLDAN IONAWR 13 – 26 2017

CLICIWCH I LAWRLYWTHO RHAGLEN YR ŴYL (PDF)  

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mawrth 24 Ionawr @ 8.15yh

 
£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: