Mum's List (12A)

Niall Johnson, UK, 2016, 101’

Stori wir am gariad dwys, di-stop a diderfyn sy’n seiliedig ar lyfr llwyddiannus gan St John Greene. Cafodd bywydau Singe a Kate, pâr o Ogledd Gwlad yr Hâf, eu troi wyneb i wared pan gafodd Kate ei deiagnosio gyda chancr y fron anwelladwy. Dros ei dyddiau terfynol, creodd ei rhestr: gan gofnodi ei meddyliau a’i hatgofion, i helpu’r dyn a garodd i greu’r bywyd gorau posibl i’w meibion, ar ôl iddi farw.

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: