The Birth Of A Nation (15)

Nate Parker, USA, 2016, 120’

Wedi ei gosod yn y De cyn y rhyfel, mae’r ffilm hon yn dilyn hanes Nat Turner, caethwas llythrennog a phregethwr. Mae perchennog Nat, sef Samuel Turner, o dan straen ariannol, ac felly mae’n derbyn cynnig Nat o ddefnyddio ei bregethu fel modd o ddofi caethweision afreolus. Yn dyst i erchyllterau di-rif – yn ei erbyn ef ei hun a’i gyd-gaethweision – mae Nat yn cynllunio gwrthryfel gan obeithio arwain ei bobl i ryddid.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mercher 18 Ionawr @ 6.00yh

£7.10 (£5.40)

Browse more shows tagged with: