Dynamix Performing Arts School: Fame

Llyfr gan Jose FernandezGeiriau gan Jacques LevyCerddoriaeth gan Steve Margoshes

Yn dilyn eu llwyddiant diweddar gyda’u sioeau mawr ‘Grease’ a ‘Footloose’ mae Dynamix yn dychwelyd gyda’r sioe a enillodd Gwobr Laurence Olivier, sef FAME. Yn llawn caneuon mawr gan gynnwys ‘I Want To Make Magic’,‘Mabel's Prayer’ ac wrth gwrs ‘Fame!’ mae’r sioe gerdd eiconig hon yn adrodd stori myfyrwyr ifainc y celfyddydau perfformio sydd newydd eu derbyn i Ysgol y Celfyddydau Perfformio FAME. 

Mae’r stori’n llawn uchelgais, cariad, edifeirwch, anobaith a digon o hiwmor ar hyd y ffordd. Wedi ei chreu gan gymeriadau canolog y sioe; o’r benderfynol Carmen, Nick sydd am wneud hud ar y llwyfan a Mabel, dawnswraig dewaf y byd, sydd ond â diddordeb mewn toesenni, mae’r plot yn dilyn tair blynedd o waith caled, gwaed, dagrau a chwys wrth iddynt ddechrau gwneud eu marc ar y byd. Gyda chaneuon mawr, dawnsio calonnog a golygfeydd gafaelgar, peidiwch â cholli’r sioe hon! Am fwy o wybodaeth am Dynamix ac i ymuno cysylltwch â Laura ar 07790 586 064 or email laura@dynamixperformingarts.co.uk

Hyrwyddir gan | Promoted by

DYNAMIX PERFORMING ARTS SCHOOL

£8.50 (£7.50) £5.50 Plant

Browse more shows tagged with: