Hacksaw Ridge (15)

Stori wir ryfeddol Desmond Doss (Andrew Garfield), a achubodd 75 dyn yn Okinawa yn ystod brwydr fwyaf gwaedlyd yr Ail Ryfel Byd heb danio na chario dryll. Desmond oedd yr unig filwr Americanaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd i ymladd ar y llinellau blaen heb arf, oherwydd er y credai bod y rhyfel yn gyfiawn, roedd lladd yn anghywir. Fel meddyg byddin, symudodd y clwyfedig ar ei ben ei hun o tu nôl i linellau’r gelyn ac efe oedd y gwrthwynebwr cydwybodol cyntaf i dderbyn Medal Anrhydedd y Gyngres.

Browse more shows tagged with: