Viceroy's House (12A)

Ym 1947, cymerodd yr Arglwydd Mountbatten, gor-ŵyr y Frenhines Victoria, ei swydd fel y Llywodraethwr olaf, yn Delhi. Bu’n byw i fyny’r grisiau tra bod 500 o weision Hindŵ, Mwslim a Sikh yn byw i lawr llawr. Wrth i fawrion gwleidyddiaeth -  Nehru, Jinnah a Gandhi -  ymgynnull yn y Tŷ i ddadlau dros enedigaeth India annibynnol, ffrwydrodd gwrthdaro.  Penderfynwyd rhannu’r wlad a chreu mamwlad Fwslimaidd newydd: Pacistan. Mae canlyniadau’r penderfyniad yn dal i atseinio hyd heddiw.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Llun 24 Ebrill @ 6.00yh