The Time Of Their Lives (12A)

Roger Goldby, UK, 2017, tbc’ 

Yn benderfynol o fynd i angladd ei chyn-gariad yng nghuddfan foethus Île de Ré yn Ffrainc, mae’r cyn seren Hollywood Helen (Joan Collins) yn dianc o’i chartref ymddeoliad yn Llundain gyda help Priscilla’r gwraig tŷ rhwystredig. Gan uno eu hadnoddau prin, mae’r ddwy’n teithio gyda’i gilydd mewn bws, fferi, car ac ar droed mewn ras i gyrraedd yr angladd mewn pryd. Ar y siwrnai fythgofiadwy hon, maent yn darganfod gwir gyfeillgarwch gyda’i gilydd - ac yn cael amser bythgofiadwy.

£7.30 (£5.50)

Browse more shows tagged with: