Saban's Power Rangers (12A)

Dean Israelite, USA, Canada, 2017, tbc’

Mae Power Rangers Saban yn dilyn pum person ifanc yn eu harddegau sy’n gorfod troi’n rhywbeth hynod ar ôl iddynt ddysgu bod eu tref fechan Angel Grove - a’r byd - ar fin cael eu difodi gan fygythiad estron. Wedi eu dewis gan dynged, mae ein harwyr yn darganfod yn fuan mai nhw yw’r unig rai gall achub y blaned. Ond er mwyn gwneud, bydd yn rhaid iddynt oresgyn problemau eu bywydau real, ac ymffurfio fel y Power Rangers, cyn ei fod yn rhyw hwyr.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mawrth 18 Ebrill @ 8.20yh

£7.30 (£5.50)