Snatched (15)

 

Jonathan Levine, USA, 2017, tbc’

Pan mae ei chariad yn ei gadael, mae Emily, menyw ifanc ddigymell yn ei 30au, yn perswadio ei mam hynod ofalus i fynd gyda hi ar wyliau i Ecuador. Yn ôl dymuniad Emily, mae’r ddwy yn chwilio am antur, ond yn sydyn cânt eu herwgipio. Pan mae’r ddwy fenyw wahanol iawn hyn gyda’i gilydd ar y siwrnai wyllt hon, caiff eu bond fel mam a merch ei roi ar brawf a’i gryfhau wrth iddynt geisio llywio’u ffordd trwy’r jyngl er mwyn dianc.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:

Dydd Mercher 14 Mehefin @ 8.25yh

£7.30 (£5.50)

Browse more shows tagged with: