The Zookeepers Wife (12A)

Mwldan 2    Niki Caro, USA, 2017, tbc’     Stori wir am fywydau Antonina a’i gŵr, Dr. Jan Żabiński, sy’n rhedeg Sw Warsaw ym 1939. Pan gaiff eu gwlad ei meddiannu gan y Natsïaid, mae’n orfodol iddynt adrodd i brif sŵolegydd newydd y Reich. I ymladd yn ôl ar eu termau nhw eu hunain, mae’r Żabińskis yn dechrau gweithio’n gudd gyda’r Fyddin Gêl gan roi cynlluniau ar waith i achub bywydau o’r hyn sydd bellach wedi troi’n Geto Warsaw, gydag Antonina yn rhoi ei hun a hyd yn oed ei phlant mewn perygl mawr.   DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU:   Dydd Mawrth 13 Mehefin @ 5.55yh
£7.30 (£5.50)