Toni Erdmann (15)

Maren Ade, Germany, Austria, Romania, 2016, 162’

Mae gwraig  broffesiynol sy’n byw yn Romania yn derbyn ymweliad annisgwyl gan ei thad cythruddol, athro cerddoriaeth sydd wedi ymddeol a chanddo hoffter di-ben-draw am jôcs ymarferol. Pan mae’n mynnu ei fod yn dychwelyd i’r Almaen, mae’n ailymddangos wedi ei ddieithrio fel ei ego arall “Toni Erdmann” ac yn cymysgu gyda’i chylch proffesiynol. Mewn amser, mae eu blinder gydag ymddygiad y naill a’r llall yn gweithio i adfer eu perthynas doredig. 

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

£7.30 (£5.50)
Theatr Mwldan Film Society