A Quiet Passion (12A)

Terence Davies, UK, Belgium, 2016, 125’ tbc

Daw stori Emily Dickinson, y bardd 19eg ganrif o America i fywyd lliwgar, yn y ffilm fywgraffyddol sensitif hon. Mae’r cyfarwyddwr Terence Davies, yn archwilio ei dyddiau cynnar fel disgybl ifanc, i’w blynyddoedd hwyrach fel meudwy. Wedi ei chydnabod bellach fel athrylith a ysgrifennodd rhai o benillion pwysicaf llenyddiaeth America, roedd y bardd yn anhysbys bron yn ystod ei hoes, gan adael etifeddiaeth o waith syfrdanol, craff sy’n dal i atseinio’n ddwfn heddiw. Cyflwyna Cynthia Nixon berfformiad meistrolgar yn y rôl deitl.

£7.30 (£5.50)

Browse more shows tagged with: