Going In Style (12A)

Zach Braff, USA, 2016, tbc’

Mae’r enillwyr Oscar Morgan Freeman, Michael Caine ac Alan Arkin yn dod at ei gilydd fel ffrindiau oes Willie, Joe ac Al, sy’n penderfynu gwrthod ymddeoliad a chamu oddi ar y llwybr cul am y tro cyntaf yn eu bywydau pan mae eu cronfa bensiwn yn cael ei golli. Yn despret i dalu’r biliau a chefnogi eu teuluoedd, mae’r tri yn risgio popeth trwy geisio’n feiddgar i ladrata’r un banc a ddihangodd gyda’u harian yn y lle cyntaf.

£7.30 (£5.50)

Browse more shows tagged with: