Peppa Pig: My First Cinema Experience (U)

Mark Baker, UK, 2017, 60’ tbc

Dewch â’ch plantos i weld Peppa Pig a’i ffrindiau yn y profiad sinema difyr, rhyngweithiol hwn!

Yn cynnwys naw pennod newydd sbon, bydd Peppa a’i ffrindiau yn teithio o gwmpas Llundain mewn bws dau lawr gyda’r Frenhines, yn mynd i Awstralia ar wyliau, ymweld â’r sw, hwylio ar gwch camlas a chwrdd â’r heddlu!

Rhwng y penodau fydd ‘na lawer o gemau, caneuon a dawnsiau i ymuno â nhw, wedi eu harwain gan gymeriadau cyffro byw George a Peppa a’u ffrind Daisy.

7.30 (5.50)

Browse more shows tagged with: