The Limehouse Golem (15)

Juan Carlos Medina | UK | 2016 | 109’

Rhaid i’r ditectif John Kildare (Bill Nighy) ddod o hyd i lofruddiwr cyfres yn yr ardal ger yr afon yn Limehouse, Llundain ar ddiwedd y 19eg ganrif. Mae chwant gwaedlyd y llofruddiwr mor ddidrugaredd nes i’r trigolion lleol ddechrau amau ei fod yn “golem” annynol, bod goruwchnaturiol sinistr, tra bod Nighy yn drwgdybio brad. Gan symud rhwng theatrau cerdd a strydoedd niwlog, mae’r dirgelwch llofruddiaeth hwn yn gosod tro diddorol ar y genre.

£7.30 (£5.50)

Browse more shows tagged with: