Everything, Everything (12A)

Stella Meghie | USA | 2017 | 96’

Yn y ddrama ramantaidd hon sy’n seiliedig ar y nofel ddiweddar o’r un enw i bobl ifanc, mae Maddy yn dioddef o afiechyd prin sy’n ei hachosi i aros yn y tŷ, wedi ei chynnal gan aer sydd wedi ffiltro. Mae ei byd yn troi o gwmpas ei llyfrau, ei mam a’i nyrs hyd nes un diwrnod, mae Olly Bright, cymydog newydd yn cyrraedd ac mae’r ddau’n dechrau dod i adnabod ei gilydd trwy e-byst. Gwna Olly iddi sylweddoli nad yw’n byw mewn gwirionedd, ac felly dechreua bywyd newydd Maddy.

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: Dydd Mercher 6 Medi @ 6.30yh

Browse more shows tagged with: