From Ibiza To The Norfolk Broads

Mae cynhyrchiad clodfawr llwyddiannus Adrian Berry yn adrodd hanes bachgen ifanc a chanddo obsesiwn am David Bowie. Mae Martin yn grwt a chanddo broblemau – salwch nad oes unrhyw un yn deall a phen sy’n llawn sain a gweledigaeth. Felly pan mae anrheg annisgwyl yn cyrraedd ar ei ben-blwydd, mae Martin yn cychwyn ar siwrnai yn olion traed ei obsesiwn, gan ei arwain i ddarganfod ambell wirionedd amdano ef ei hun sydd wedi bod yn cuddio ers tro. Bydd yr hyn sy’n dilyn yn newid ei fywyd am byth…

Yn nerthol ac yn deimladol, mae cerddoriaeth a realaeth hudol yn gwrthdaro yn y sioe unigol tour-de-force doniol a thrawiadol hon sy’n cynnwys Alex Walton a llais y comediwr Rob Newman. Gyda thrac sain egnïol gan Bowie, caiff bywyd y dilynwr pop ei ddadansoddi yn y stori hon am fywyd crwt yn ei arddegau.

Gwerthodd y cynhyrchiad hwn, sy’n newydd sbon ac wedi ei ddiweddaru, bob tocyn mewn cyfresi o berfformiadau yn Llundain, Caeredin a’r Almaen.

£14 (£12)
A compelling Bowie oddity, sharply observed, impressive conviction & touchingly believable
The Guardian
Berry’s script has a satisfying poetry to it, verbose and unfocused but simultaneously rich
The Stage

Browse more shows tagged with: