Catrin Finch & Seckou Keita benefit concert @ Dyfi Osprey Centre

Cynhyrchiad Theatr Mwldan

Catrin Finch & Seckou Keita (Cymru / Senegal)

Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyngerdd arbennig iawn i farcio rhyddhau SOAR, albwm newydd Catrin Finch a Seckou Keita.

Am un noson yn unig, bydd Catrin a Seckou yn perfformio ar gyfer cynulleidfa o 45 person yn yr Arsyllfa yng Nghanolfan Gweilch Dyfi ger Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru. Mae hwn yn gyngerdd i godi arian a bydd yr holl elw a godir yn mynd tuag at Ganolfan Gweilch Dyfi i gefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn.

Mae’r tocynnau’n £50 y pen gan gynnwys lluniaeth, a chyfle i gwrdd â Catrin a Seckou. Bydd pob aelod o’r gynulleidfa’n derbyn copi wedi ei lofnodi o’u halbwm newydd SOAR, caiff ei ryddhau ar yr un diwrnod.

Mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp - y delynores Gymreig Catrin Finch a’r chwaraewr kora o Senegal, Seckou Keita - yn darparu arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf.

Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol. Yn dilyn llwyddiant ysgubol eu halbwm cyntaf, bydd eu hail albwm SOAR, y bu aros mawr amdano, yn lansio ym mis Ebrill 2018. Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan dros rwystrau o waith Dyn, yn yr un modd a bydd cerddoriaeth a breuddwydion yn gwneud.

Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, dyma i chi gerddoriaeth nodedig a phrofiad byw gwefreiddiol.

NODWCH OS GWELWCH YN DDA 

Mae 'na fynediad gwastad i'r arsyllfa o'r prif faes parcio ar hyd rhodfa bren (tua 5 munud o gerdded).

Mae lifft ar gael yn yr arsyllfa ar gyfer pobl â chanddynt symudedd cyfyngedig. 

£50
a sublime duo of two artists who are masters of their instruments...musicality and architecture at work
Simon Broughton, London Evening Standard
This, I suspect, will be remembered as one of the classic concerts of the year
Robin Denselow, The Guardian