Darkest Hour (PG)

Joe Wright | 2017 | UK | 125’

Mae’r rhyfeddol Gary Oldman eisoes yn un o actorion gorau ei genhedlaeth, ond mae hwn, ei bortread o Winston Churchill, wedi ei gyfarwyddo gan Joe Wright (Atonement), yn berfformiad tour de force a fydd yn diffinio corff ei waith am ddegawdau i ddod. O fewn dyddiau o’i benodi’n Brif Weinidog, wyneba Churchill un o’i dreialon mwyaf tymhestlog a diffiniol: wrth i luoedd Natsi sgubo ar draws Gorllewin Ewrop ac mae ymosodiad ar fin digwydd, rhaid i Churchill wynebu cyhoedd amharod, Brenin amheugar, a’i blaid ei hun yn plotio yn ei erbyn. Rhaid iddo ddod a’i genedl ynghyd, a cheisio newid hynt hanes y byd. 

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MAWRTH 16 IONAWR @ 5.30YH
BYDD SAIN DDISGRIFIO A SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL YN Y FFILM HON