Tomb Raider (12A)

Roar Uthaug | 2018 | USA | tbc’

Mae Lara Croft yn ôl! Mae’r ferch hynod annibynnol bellach yn fenyw ifanc 21 mlwydd oed. Heb unrhyw ffocws na phwrpas go iawn, mae Lara’n llywio’i ffordd ar hyd strydoedd blith traphlith Dwyrain Llundain fel cludwr beic, ond prin yn cael dau ben llinyn ynghyd i dalu’r rhent. Yn benderfynol o ddilyn ei llwybr ei hun, mae’n gwrthod cymryd awenau busnes byd-eang ei thad gyda’r un cadernid ag y mae’n gwrthod derbyn y syniad bod ei thad wedi mynd, am byth.

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD LLUN 26 MAWRTH @ 6.10YH

Browse more shows tagged with: