The Mercy (12A)

James Marsh | UK | 2017 | 102’

Yn seiliedig ar stori wir aruthrol y morwr amatur Donald Crowhurst a’i ymgais i ennill y ras iot gyntaf i’w chynnal ar gyfer un dyn o gwmpas y byd ym 1968. Yn amhrofiadol ac yn unig, wynebodd frwydrau dramatig ac unigedd ofnadwy, ar ei ben ei hun wrth hwylio’r moroedd. Mae’r trawma a wynebodd ar ei siwrnai epig tra bod ei wraig Claire a’u plant adref yn disgwyl iddo ddychwelyd yn un o ryfeddodau mwyaf yr oes fodern.

£7.30 (£5.50)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: