PGMT: Emmanuel Bach (Violin) & Kumi Matsuo (Piano)

**SIOE WEDI EI OHIRIO**

Sioe wedi ei ohirio o ganlyniad i amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth - cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y sioe a chewch ad-daliad neu gyfnewid eich tocynnau. Os ydych wedi archebu eich tocynnau o flaen llaw ar gyfer ddnagosiad yn Mwldan, bydd ein Swyddfa Docynnau yn ceisio cysylltu a chi (gan ddefnyddio’r manylion cyswllt y cawson gennych wrth archebu eich tocynnau).

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

 

RHAGLEN:  

Beethoven - Sonata No.3 in E-flat, op.12 No.3

Wagner - Albumblatt (arr. Wilhemj) Saint-Saëns (arr. Ysaÿe) - Etude en Forme de Valse 

Ysaÿe - Solo Sonata No.6 in E major, 'Manuel Quiroga'

Debussy - Beau Soir (arr. Heifetz) Enesco - Sonata No.3 in A minor, for Piano and Violin, op.25, 'In Romanian Folk Style'  

 

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould gyflwyno’r feiolinydd ifanc dawnus a chlodfawr, Emmanuel Bach, gyda Kumi Matsuo yn cyfeilio ar y piano. Mae Emmanuel wedi derbyn nifer o wobrwyon mawreddog ac ysgoloriaethau, ac mae’r feiolinydd clasurol dawnus hwn wedi perfformio fel unawdydd a gyda cherddorfeydd yn Ne Affrica ac Ewrop.

Mae Kumi Matsuo yn unawdydd ac yn gerddor siambr sefydledig. Mae wedi derbyn nifer o wobrau am eu medrau, ac enillodd pumed Gystadleuaeth Piano Rhyngwladol Louisiana yn 2013 a’r Wobr Gyntaf yn chweched Gystadleuaeth Piano Rhyngwladol Isidor Bajic yn 2012.

Mae gan y datganiad hwn gefnogaeth hael Ymddiriedolaeth Gerdd Iarlles Munster.

HYRWYDDIR GAN PETER GOULD MUSIC TRUST

£10 (£1 o dan oedran 21)

Browse more shows tagged with: