PGMT: Emmanuel Bach (Violin) & Jenny Stern (Piano)

Mae’n bleser gan Ymddiriedolaeth Gerdd Peter Gould gyflwyno’r feiolinydd ifanc dawnus a chlodfawr, Emmanuel Bach, gyda Jenny Stern yn cyfeilio ar y piano. Mae Emmanuel wedi derbyn nifer o wobrwyon mawreddog ac ysgoloriaethau, ac mae’r feiolinydd clasurol dawnus hwn wedi perfformio fel unawdydd a gyda cherddorfeydd yn Ne Affrica ac Ewrop.

Mae Jenny Stern wedi perfformio’n eang fel unawdydd, cerddor siambr a chyfeilydd. Astudiodd yn y Coleg Cerdd Brenhinol, ac enillodd Ysgoloriaeth Tramor Emma Smith i aros yn y DU.

HYRWYDDIR GAN PETER GOULD MUSIC TRUST

£10 (£1 o dan oedran 21)

Browse more shows tagged with: