Catrin Finch & Seckou Keita 2018

Cyd-Gynhyrchiad Theatr Mwldan 

Gyda Cefnogaeth oddi wrth Gwyneth Glyn 

 

Mae’n bleser gan Catrin Finch y delynores Gymreig a Seckou Keita, y chwaraewr kora o Senegal, gyhoeddi rhyddhau eu hail albwm, y bu aros mawr amdano, sef SOAR ar 27ain o Ebrill 2018 ar label bendigedig. Yn dilyn hyn bydd taith DU ym mis Ebrill a Mai y flwyddyn nesaf, gyda dyddiadau pellach yn yr hydref i’w cyhoeddi’n fuan.

Mae’r albwm yn troi o gwmpas adenydd y gwalch, yr aderyn ysglyfaethus godidog a ddychwelwyd i Gymru’n ddiweddar yn dilyn absenoldeb o ganrifoedd, sy’n gwneud ei daith flynyddol o 3,000 milltir o arfordiroedd Gorllewin Affrica i aberoedd Cymru, gan hedfan fel cerddoriaeth a breuddwydion dros ffiniau o waith Dyn, ar siwrnai o ddycnwch cynhenid ac epig.

Gan dynnu’n ddwfn ar eu traddodiadau amrywiol eu hunain a’u trawsffurfio gyda synergedd hynod, mae Catrin a Seckou wedi adeiladu enw da heb ei ail am eu perfformiadau rhyfeddol dros y pedair blynedd ddiwethaf. Yn gyfareddol, yn fesmereiddiol, yn gywrain ac yn etheraidd, mae’r cydweithrediad aruthrol hwn, sy’n fawr ei glod gan y beirniaid, ac sydd wedi ennill gwobrau di-ri, rhwng dau berfformiwr penigamp yn darparu arddangosfa syfrdanol o gerddoriaeth o’r radd flaenaf a phrofiad byw gwefreiddiol.

Bydd y daith yn ymweld â Machynlleth, Bangor, Milton Keynes, Caerfaddon, Caerdydd, Aberteifi, Llundain, Truro, Birmingham, Sheffield, Abertawe, Derby a Swaledale, gyda’r  gantores-gyfansoddwraig Gwyneth Glyn yn cefnogi ar ddyddiadau penodol.

Caiff y dyddiad ryddhau ei farcio gan berfformiad arbennig ar gyfer cynulleidfa o 45 person yn yr Arsyllfa yng Nghanolfan Gweilch Dyfi ger Machynlleth yng Nghanolbarth Cymru, sy’n edrych dros blatfform nythu’r gweilch. Caiff yr holl elw a godir ei roi i Ganolfan Gweilch Dyfi i gefnogi gwaith Ymddiriedolaeth Natur Sir Drefaldwyn. Mae’r tocynnau ar gyfer y digwyddiad unigryw hwn yn £50 y pen gan gynnwys lluniaeth a chopi o’r albwm newydd wedi ei lofnodi. 

Cyfeiriwch at wefannau canolfannau unigol am docynnau a dyddiadau gwerthu, neu ewch at catrinfinchandseckoukeita.com am fanylion. Caiff y daith hon ei chynhyrchu gan Theatr Mwldan mwldan.co.uk, a chaiff SOAR ei ryddhau ar bendigedig bendigedig.org

 

DYDDIADAU’R DAITH EBRILL / MAI 2018

 

Ebrill 26         Y Tabernacl, Machynlleth, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn

                      tocynnau drwy mwldan.co.uk

 

Ebrill 27         Yr Arsyllfa, Canolfan Gweilch Dyfi, Machynlleth

                      Perfformiad codi arian – tocynnau drwy mwldan.co.uk

 

Ebrill 29         Hall For Cornwall, Truro    

                      hallforcornwall.co.uk

 

Mai 2             Theatr Mwldan, Aberteifi, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn

                      mwldan.co.uk

 

Mai 3              Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn

                      stdavidshallcardiff.co.uk

 

Mai 4             The Stables, Milton Keynes   

                      stables.org

 

Mai 12            Union Chapel, Llundain, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn tocynnau ar werth o serious.org.uk

 

Mai 15            Crucible Studio Theatre, Sheffield

                      musicintheround.co.uk

 

Mai 17            Pontio, Bangor, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn

                       pontio.co.uk

           

Mai 18            Canolfan y Celfyddydau Taliesin Arts Centre, Abertawe, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn               

                       taliesinartscentre.co.uk

 

Mai 22            Gŵyl Caerfaddon, Caerfaddon

                      Tocynnau ar werth o 13 Rhagfyr drwy Bathfestivals.org.uk

 

Mai 25            The Guildhall, Derby, gyda chefnogaeth gan Gwyneth Glyn

                      derbylive.co.uk

 

Mai 28            Swaledale, Grinton

                      Tocynnau ar werth 5 Mawrth i danysgrifwyr cynllun ‘Cyfeillion’, ac ar werth i’r cyhoedd o 26 Mawrth drwy www.swalefest.org

gorgeous, eloquent, elegant music
Thomas Brooman CBE

Browse more shows tagged with: