Phantom Thread (15)

Paul Thomas Anderson | 2017 | USA | 130’

Dyma fydd rôl actio olaf Daniel Day Lewis. Wedi ei gosod yn ysblander Llundain 1950au ar ôl y rhyfel, mae’r teiliwr enwog Reynolds Woodcock a’i chwaer Cyril wrth wraidd ffasiwn Prydeinig, gan wisgo aelodau teuluoedd brenhinol, sêr ffilmiau a chymdeithaswyr mewn steil unigryw The House of Woodcock. Mae llu o fenywod yn mynd a dod trwy fywyd Woodcock, ond cyn hir mae’n cyfarfod â menyw ifanc, benderfynol, sef Alma, ac mae’r ddau yn dod yn gariadon. Caiff bywyd trefnus, rheoledig Woodcock ei droi wyneb i waered gan gariad.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MERCHER 14 CHWEFROR @ 5.30YH
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: