Arcadia (12A)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Paul Wright | 2017 | UK | 79’

Gan chwilota drwy 100 mlynedd o ddarnau fideo archif, mae Paul Wright wedi adeiladu astudiaeth gyffrous am berthynas symudol – ac anghyson Prydeinwyr â’r tir. Mae’r ffilm yn ein tywys ar daith synhwyraidd, o’r galon drwy’r tymhorau cyferbyniol, gan ystyried gwyliau a ffeiriau gwerin, paredau mwgwd, canfod dwˆr a chynaeafu. Wedi ei gosod yn erbyn sgôr crand, mynegiadol newydd gan Anne Briggs, mae ffilm gyfareddol Wright yn cipio prydferthwch a chreulondeb, hud a lledrith a gwiriondeb cefn gwlad Prydain.

 

 

£7.50 (£5.70)

Browse more shows tagged with: