Western (12A)

CYMDEITHAS FFILM THEATR MWLDAN FILM SOCIETY

Valeska Grisebach | 2017 | Germany | Bulgaria | Austria | 121’

Yng nghefn gwlad anghysbell Bwlgaria mae grwˆp o adeiladwyr yn dechrau adeiladu ffatri pwˆer heidro-electrig. Mae problemau’n codi ar y safle ac mae’r dynion yn syrffedu. Yn anochel, mae ‘na wrthdaro rhwng y dynion a’r pentrefwyr. Yr eithriad yw Meinhard, sy’n osgoi’r gweithwyr eraill ac yn araf wneud ffrindiau gyda’r trigolion lleol. Mae naws tawel a phwyllog yn cymysgu â thyndra cynyddol yn yr archwiliad hwn o wrywdod ac imperialaeth economaidd sy’n gwyrdroi genres.

£7.50 (£5.70)

Browse more shows tagged with: