Mrs Lowry & Son (PG)

Adrian Noble | UK | 2019 | 91’

Bu’r artist Prydeinig annwyl L.S. Lowry (Timothy Spall) yn byw gyda’i fam ormesol Elizabeth (Vanessa Redgrave) ar hyd ei oes. Yn gaeth i’w gwely ac yn chwerw, ceisiodd Elizabeth fynd ati’n weithredol i ddarbwyllo ei mab rhag dilyn ei uchelgeisiau artistig, gan fanteisio ar bob cyfle i leisio ei barn ynglŷn â chymaint o siom oedd ef iddi hi.

£7.70 (£5.90)

Browse more shows tagged with: