The Mustang (15)

Laure de Clermont-Tonnerre | France | USA | 2019 | 96’

Mae Roman yn droseddwr mewn carchar gwledig yn Nevada sy’n ei chael yn anodd dianc rhag ei orffennol treisiol. Mae’n orfodol iddo gymryd rhan mewn rhaglen ‘cynnal a chadw awyr agored’ fel rhan o’i adsefydlu cymdeithasol. Sylwir ar Roman gan hyfforddwr di-fewyn-ar-dafod a chaiff ei dderbyn i adran hyfforddi ceffylau gwyllt y rhaglen. Yma mae’n canfod ei ddynoliaeth ei hun werth geisio dof ceffyl gwyllt sydd yn eithriadol anodd ei drin.

£7.70

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: