Spider-Man Far From Home (12A)

Jon Watts | USA | 2019 | 130‘

Mae Peter Parker yn dychwelyd yn y bennod nesaf o’r gyfres Spider-Man: Homecoming. Mae ein Archarwr cyfeillgar lleol yn penderfynu gadael ei siwt a’i gampau archarwr tu ôl iddo wrth iddo ymuno â’i ffrindiau gorau Ned, MJ, a gweddill y criw ar wyliau yn Ewrop. Mae bwriad Peter o fod yn grwt cyffredin yn ei arddegau yn mynd ar gyfeiliorn yn gyfym pan mae’n cytuno i helpu Nick Fury i ddatrys y dirgelwch ynghylch nifer o ymosodiadau gan greaduriaid elfennaidd sy’n creu anrhefn ar draws Ewrop.

£7.70 (£5.90)

YN DANGOS O DDYDDIAD RHYDDHAU CENEDLAETHOL

Browse more shows tagged with: