Andy Parsons: Healing The Nation

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod dyddiad sioe Andy Parsons: Healing The Nation ar 17fed Mai bellach wedi'i symud i 6ed Mai 2021.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

ANDY PARSONS

Y 24ain o Fehefin 2016, y diwrnod wedi canlyniadau Refferendwm Ewrop, ac roeddwn yn ystyried prynu bargen o bryd yn yr archfarchnad. Dim ond brechdan oedd angen arnaf, ond gallwn gael byrbryd a diod am ddim ond 5c yn ychwanegol, a theimlai’n anghyfrifol i beidio â'u prynu hefyd. Sganiodd y crwt wrth y til y ddwy eitem gyntaf heb broblem, ond ni allai gael y drydedd i sganio o gwbl. Dyma ddechrau arni, bydd hyn yn hunllef meddyliais. Rhoddodd gynnig arni unwaith eto, ond gwrthododd sganio. Felly dywedodd ‘bip’ ei hunan a’i adael trwy’r til. Ac ar yr eiliad honno meddyliais, ‘bois bach byddwn ni’n iawn fel gwlad’. A byddwn ni’n iawn. Credwch fi. Nid Gwleidydd mohonof.

£15

14+

A consistently strong exposer of bullsh*t and a plain-speaking truth-teller through his entire career
THE GUARDIAN
Potent live performer…can nail a nonsense with beautiful economy of words
THE TIMES
Yn addas ar gyfer oed 14+

Browse more shows tagged with: