Ceri Dupree: A Star is Torn

Mae Ceri Dupree wedi perfformio bron ym mhobman ac wedi dynwared bron pob seren fenywaidd y gallwch chi ei henwi ar un adeg neu'i gilydd. O ran gwisgo mewn drag, fel y dywedodd Paul O Grady amdano’i hun unwaith ... ’‘ Mewn cae llawn asynnod, ceffyl rasio ydw i! ’Wel dewch i benderfynu drosoch chi eich hun, cewch weld y byd a’i frawd, o’r ddwy Joan - Rivers a Collins, Bassey, Cilla, Ga Ga, Cher, Amy, Camilla, Tina, Ei Mawrhydi’r Frenhines, The 3 Degrees (sut mae e'n gwneud hynny!?!) A llawer mwy.Yn cynnwys canu a dynwarediad byw, stand-yp, sgetshis a chaneuon ... a thro clyfar ar y diwedd.Mae pob sioe yn wahanol, gyda thua 15 merch yn ymddangos mewn un noson.

£17.50 (£16)

Browse more shows tagged with: