audiodescribed

& Subtitled Screenings

 

 

All of the films shown below carry Audio Description.

Please speak to our Box Office should you wish to make use of this facility. 

 

Screenings which also carry Subtitles are as follows:

Table 19 (12A) - Monday 15 May @ 8.30pm

Lady Macbeth (15) - Tuesday 16 May @ 6.20pm

Alien Covenant (15) - Wednesday 17 May @ 5.55pm

Their Finest (12A) - Tuesday 23 May @ 5.45pm

Please note, subtitling is not always available on all film titles, but wherever possible we will endeavour to show at least one subtitled screening of those titles that do. 

 

Mae’r holl ffilmiau isod yn cario Sain Ddisgrifiad

Table 19 (12A) - Dydd Llun 15 Mai @ 8.30yh

Lady Macbeth (15) - Dydd Mawrth 16 Mai @ 6.20yh

Alien Covenant (15) - Dydd Mercher 17 Mai @ 5.55yh

Their Finest (12A) - Dydd Mawrth 23 Mai @ 5.45yh

Ddangosiadau gydag Isdeitlau ar hyn o bryd yw:

 

Nodwch os gwelwch yn dda, nad oes isdeitlau ar gael ar bob ffilm, ond ble bynnag y mae’n bosibl rydym yn anelu at geisio dangos o leiaf un ffilm â chanddi isdeitlau o’r ffilmiau hynny sydd wedi eu hisdeitlo. 
 
Subscribe to audiodescribed