Stick in the Wheel

Mae Stick In The Wheel yn fand gwerin pum darn o Ddwyrain Llundain, a enwebwyd pedair gwaith am Wobr Werin y BBC. Yn adnabyddus am gyflwyniad tanllyd, dosbarth gwaith y gantores Nicola Kearey, a’u cerddoriaeth ddiwylliannol a gwleidyddol berthnasol, maen nhw’n adrodd straeon yn gelfydd drwy ganeuon sy’n ailgysylltu cynulleidfaoedd modern at y gorffennol, gan dynnu ar baralelau annisgwyl rhwng nawr a’r oes a fu. Mae eu halbwm newydd, Follow Me True, yn archwilio defodau a chylchredau, y gorffennol yn ailadrodd ei hun a’n grym cynhenid i newid ein hunain a’r byd o’n cwmpas. Gan ehangu ar sain radical eu début, parhânt i gwestiynu’r cysyniad o'r hyn yw canu gwerin, a’r hyn mae’n golygu yn 2018. 

£14 (£13)

Browse more shows tagged with: