Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £20, neu £23 i gynnwys gwydraid o Brosecco.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Nodwch os gwelwch yn dda, nid oes unrhyw opsiynau fegan ar gael ar y fwydlen benodol hon. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

 

Gweinir y fwydlen ganlynol ar:

Dydd Mawrth Ionawr 16 cyn darllediad byw ROH Rigoletto (am 6pm)

Dydd Mercher Chwefror 7 cyn darllediad byw ROH Tosca (am 6pm)

Dydd Mercher Chwefror 14 cyn darllediad byw RSC Twelfth Night (am 5.45pm) 

 

Cwrs Cyntaf

Cawl Moron ac Oren

 

Prif gwrs

Cig Oen wedi ei goginio gyda sbeisiau aromatig gyda thatws dauphinois a llysiau tymhorol

NEU

Prif gwrs llysieuol

Courgette wedi stwffio gyda thatws dauphinois 

 

Pwdin

Mŵs lemwn gyda briwsion rhosmari

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.
 

 

Y