Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £20, neu £23 i gynnwys gwydraid o Brosecco.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

 

Gweinir y fwydlen ganlynol ar:

 

Dydd Iau Ebrill 12 cyn Claire Jones: This Love, am 5.30yh

Dydd Gwener Ebrill 13 cyn Under Milk Wood, am 6.00yh

Dydd Sadwrn Ebrill 21 cyn Tcha Limberger, am 6.00yh

Dydd Gwener Ebrill 27 cyn Hazel O'Connor, am 6.00yh

Dydd Mercher Mai 2 cyn Catrin Finch & Seckou Keita, am 6.00yh

Dydd Iau Mai 17 cyn Sharon Shannon, am 6.00yh

Dydd Gwener Mai 18 cyn Ballet Theatre UK: The Little Mermaid, am 6.00yh

Dydd Llun Mehefin 11 cyn Exhibition On Screen: I, Claude Monet, am 5.30yh

Dydd Mawrth Mehefin 12 cyn Royal Ballet: Swan Lake, am 5.45yh

 

Caiff y fwydlen ganlynol ei chynnig ym mhob bwyty dros dro ym mis Chwefror a mis Mawrth:

Cwrs cyntaf

Bon bons planhigyn ŵy a thatws gyda siytni tamarind

------------------

Prif gwrs

Cyw iâr pupur coch Kadai gyda ffondant semolina
 

Prif gwrs llysieuol/fegan

Dal gyda pakora sbigoglys a chapatis cartref

------------------

Pwdin

Mŵs siocled tsili gyda chrymbl siocled 

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.
 

 

Y