Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf.

Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.

Bydd bwydlen tri chwrs sy’n cynnwys cwrs cyntaf, prif gwrs, phwdin a ddiod befriog neu sudd oren yn £20, a bydd opsiynau i lysfwytawyr a feganiaid hefyd ar gael.

 

Bydd y fwydlen ganlynol ar gael cyn sioe Y Fureys ar nos Fawrth 25 Ebrill, a chyn Mappa Mundi: The Trials of Oscar Wilde ar nos Wener 28 Ebrill a nos Sadwrn 29 Ebrill.

 

Ebrill 25, 28 & 29 am 6YH

£20

(cadw lle yn hanfodol)

 

Cwrs Cyntaf

 

Corgimychiaid cneuen goco gyda choriander, saws mintys a chorbys creisionllyd

NEU

Pakora llysiau gyda choriander, saws mintys a chorbys creisionllyd
 

Prif Gwrs

 

Ysbinbysg y môr sbeis gyda thatws tryffl, pys wedi pwtsho a veloute pys
 

NEU

Masala ŵy Bengal gyda reis cwmin a phicl traddodiadol India
 

Pwdin

Tarten lemwn gyda phaill gwenyn a briwsion sinsir

 

 

 

Am fwy o wybodaeth ac i gadw bwrdd (cadw lle yn hanfodol) ffoniwch 01239 612200, neu:

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 25 Ebrill (The Fureys) - AM 6.00PM

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 28 Ebrill (Mappa Mundi: The Trials of Oscar Wilde) - AM 6.00PM 

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 29 Ebrill (Mappa Mundi: The Trials of Oscar Wilde) - AM 6.00PM 

 

Bwydlen i'w cadarnahau yn fuan am y dyddiadau isod:

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 15 Mai (Jon Boden) - AM 6.00PM 

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 20 Mai (Calan) - AM 6.00PM 

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.


 

Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.
 

Y