Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 

 

MAWRTH, 2019

Nos Iau, Mawrth 21, cyn Steve Knightley - am 6yh

Nos Wener, Mawrth 22, cyn Hal Cruttenden -  am 6.30yh

Nos Fawrth, Mawrth 26, cyn The Fureys - am 6yh

 

BWYDLEN

Cwrs Cyntaf - Chaat Papadi (Bwyd stryd sy’n boblogaidd yng Ngogledd India, bara gwastad creisionllyd gyda blasau melys a sbeislyd) 

Prif Gwrs - Coes Cyw Iâr wedi Rhostio dros Siarcol gyda Phomgranad, Winwns Bach wedi piclo. Jus Sbeis ac Aloo Tikki.

Prif Gwrs Llysieuol - Makhni Dal gyda Chapati wedi rholio â llaw a Raita Pomgranad  

Pwdin - Panna Cotta Cardamom, Kulfi gyda Choulis Aeron a Rhosyn


Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

Mae’r fwydlen osod yn cynnig dewisiadau cwrs llysiau a chig (rhowch eich dewisiadau ar adeg cadw bwrdd). Rhowch wybod i’r Goeden Bobl pan fyddwch yn cadw bwrdd os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, arbennig a byddant yn gwneud eu gorau i weddu ar eich cyfer.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £23, neu £26 i gynnwys gwydraid o Brosecco.

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.

 

 

Y