Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf.

Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.

 

3 cwrs am £20, 2 cwrs am £17 neu 3 cwrs a gwydraid o prosecco am £23.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw bwrdd (cadw lle yn hanfodol) ffoniwch 01239 621 200.

 

Dyddiadau Medi/Hydref 2017

Nos Wener 15 Medi, eistedd i swper am 6.00yh cyn ein sioe fyw - Phil Beer 

Nos Lun 25 Medi, eistedd i swper am 8.15yh yn dilyn ein darllediad lloeren - Hokusai

Nos Sadwrn 30 Medi, eistedd i swper am 6.30yh cyn ein sioe fyw - Rich Hall's Hoedown

Nos Fercher 4 Hydref, eistedd i swper am 6.00yh cyn ein darllediad lloeren - ROH: La Boheme

Nos Fercher 11 Hydref, eistedd i swper am 5.45yh cyn ein darllediad lloeren - RSC Live: Coriolanus

Nos Fawrth 17 Hydref, eistedd i swper am 6.00yh cyn ein sioe fyw - Kathakali

Nos Iau 26 Hydref, eistedd i swper am 6.00yh cyn ein sioe fyw - One Man Two Guvnors

 

Bwydlen

Cwrs Cyntaf - Silindr tatws melys gyda siytni tomato sawrus a salad ffenigl

Prif gwrs  - Masala Cyw Iâr Calcutta gyda reis lemwn

Prif Gwrs Llysieuol a Fegan  - Dal a Reis gyda Bresych Savoy a Sabzi Moron gyda Choconyt

Pwdin  - Panna Cotta Iogwrt Cardamon gydag Aeron wedi eu trin â thortsh llosgi

Pwdin Llysieuol  - Tryffls Siocled Sinamon gydag Aeron

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.
 

 

Y