Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf.

Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.

Bydd bwydlen tri chwrs sy’n cynnwys cwrs cyntaf, prif gwrs, phwdin a ddiod befriog neu sudd oren yn £20, a bydd opsiynau i lysfwytawyr a feganiaid hefyd ar gael.

 

Bydd y fwydlen ganlynol ar gael cyn sioe Ballet Theatre UK: Alice In Wonderland ar nos Iau 11 Mai, Jon Boden ar Dydd Llun 15 Mai, a sioe Calan ar Ddydd Sadwrn 20 Mai.

 

Am 6YH

£20

(cadw lle yn hanfodol)

 

Cwrs Cyntaf

Dahi Puri Chaat "Hoff Fwyd Stryd Pawb"

Puri crisb wedi stwffio, gyda siytni ac iogwrt
 

Prif Gwrs

Cytledi Cig Oen gyda Siytni Datys a Thamarind, piwrî Sbigoglys a thatws Masala.

NEU

Saag Paneer gyda Rotis Bach

 

Pwdin

Crensh Pysgnau gyda Sglein Siocled a Hufen Iâ Pysgnau

 

 

Am fwy o wybodaeth ac i gadw bwrdd (cadw lle yn hanfodol) ffoniwch 01239 612200, neu:

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 11 Mai (Ballet Theatre UK: Alice In Wonderland) - AM 6.00PM 

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 15 Mai (Jon Boden) - AM 6.00PM 

cliciwch yma i gadw bwrdd a thalu ymlaen llaw am 20 Mai (Calan) - AM 6.00PM 

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.


 

Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.
 

Y