Mark Steel: Every Little Thing's Gonna Be Alright

Yr amser hwn, dwy flynedd yn ôl, ymddangosai’n annhebygol iawn y byddai Prydain yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd; roedd gennym wrthsafiad rhesymol i’r Llywodraeth Geidwadol; roedd Donald Trump yn glown byddai’n sicr o gael ei guro gan Hilary Clinton ac roedd Mark yn byw'r delfryd priodasol, maestrefol - blwyddyn yn ddiweddarach ac mae’r hwch wedi mynd trwy’r siop! Ond peidiwch â gofidio, gan fod Mark yn meddwl Every Little Thing’s Gonna Be Alright. 

Datgelodd sioe Mark, Who Do I Think I Am Mark, a werthodd bob tocyn, bod ei dad naturiol yn bencampwr tabler byd-eang. Nawr yn seren Mark Steel’s in Town ar Radio 4, ac yn golofnydd papur newydd y flwyddyn, mae yn ôl yn teithio gyda sioe newydd, sy’n sicr o wneud y byd deimlo’n fwy hurt nag y mae.

 

Rhan o Gomedi yn y Castell 2018, am sioeau eraill gweler:

LOU SANDERS + ED GAMBLE - COMEDY DOUBLE BILL Mehefin 22, 8:00pm

MATT FORDE + GLENN MOORE COMEDY DOUBLE BILL Mehefin 23, 8:00pm

 

GWYBODAETH HANFODOL

 • Darperir seddau yn y digwyddiad hwn ar sail y cyntaf i’r felin.
 • Bydd mynediad ar gyfer pob un o’r digwyddiadau hyn trwy brif fynedfa’r castell. Bydd safle'r Castell ar agor o 5yh cyn sioeau comedi heno a bydd lluniaeth ar gael. Bydd y drysau yn agor hanner awr cyn i ddigwyddiad comedi gychwyn.
 • Nodir os gwelwch yn dda fod ‘na fynediad cadair olwyn i’r safle perfformio, ond nid oes unrhyw barcio cyhoeddus ar y safle. 
 • Darperir man eistedd i gwsmeriaid â ganddynt symudedd cyfyngedig - cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau 01239 621 200 am fanylion os oes angen hyn arnoch.
 • Mae’r digwyddiadau hyn o dan do, ond dewch â dillad cynnes priodol gyda chi.
 • Nodwch os gwelwch yn dda - yn y digwyddiad hwn caniateir bwyd a diod caiff ei brynu yn y castell yn unig. Bydd bar a bwyd ar gael ar y noson.
 • Theatr Mwldan yw’r unig fan lle cewch brynu tocynnau ar gyfer y digwyddiadau hyn. Gellir prynu tocynnau wrth y drws, ond mae hyn yn hollol ddibynnol ar argaeledd. Argymhellwn archebu tocynnau o flaen llaw i osgoi cael eich siomi.
 • Ni fydd unrhyw ad-daliad am ddigwyddiadau yn y Castell. Cynhelir digwyddiadau ym mhob tywydd gan eithrio’r tywydd MWYAF garw.  
 • Gallwch ffonio 01239 615131 am wybodaeth bellach am y Castell.

 

GWYBODAETH TOCYNNAU

 • Caiff eich tocyn ei sganio wrth y fynedfa ar gyfer y digwyddiadau hyn:
 • Derbyniwn docynnau go iawn (os wnaethoch brynu tocynnau mewn person o’r Mwldan) Gallwn sganio eich archeb ar eich ffôn symudol Gallwch ddod â’ch tocyn ‘printio gartref’ (PWYSIG – sicrhewch pan fyddwch yn printio eich tocynnau eich bod yn defnyddio’r ddolen ‘Click Here To Print Your Tickets’ sy’n cynnwys y codau QR, ac NID y ‘crynodeb tudalen’) Gallwch gasglu eich tocyn ar y noson
 • Bydd gan bob tocyn ar gyfer y digwyddiadau hyn god QR (fel cod bar) sy’n unigryw i’r unigolyn, a gellir ond ei ddefnyddio unwaith.
 • Sicrhewch eich bod yn gofalu am eich tocyn(nau) argraffu gartref fel unrhyw docyn arall. Mae gan bob tocyn cod QR unigryw y caiff ei sganio wrth y fynedfa i’r digwyddiad.
 • Os gwneir copïau o’r tocyn, dim ond y tocyn a ddefnyddir ar gyfer y sgan cyntaf o’r cod bar caiff fynediad.
 • Os ydyw’r cod bar unigryw eisoes wedi ei sganio, tynnir sylw’r gwasanaethydd a ni chaniateir mynediad. 
£15
Yn addas i 14+

Browse more shows tagged with: