Mark Steel: Every Little Thing's Gonna Be Alright

Hyrwyddiad ar y cyd gan Theatr Mwldan | Castell Aberteifi 

Bydd tocynnau ar gyfer Mark Steel: Every Little Thing's Gonna Be Alright yng Nghastell Aberteifi ar gael wrth y drws heno - £15, NODWCH OS GWELWCH YN DDA, GWERTHIANNAU ARIAN PAROD YN UNIG.

Yr amser hwn, dwy flynedd yn ôl, ymddangosai’n annhebygol iawn y byddai Prydain yn pleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd; roedd gennym wrthsafiad rhesymol i’r Llywodraeth Geidwadol; roedd Donald Trump yn glown byddai’n sicr o gael ei guro gan Hilary Clinton ac roedd Mark yn byw'r delfryd priodasol, maestrefol - blwyddyn yn ddiweddarach ac mae’r hwch wedi mynd trwy’r siop! Ond peidiwch â gofidio, gan fod Mark yn meddwl Every Little Thing’s Gonna Be Alright. 

Datgelodd sioe Mark, Who Do I Think I Am Mark, a werthodd bob tocyn, bod ei dad naturiol yn bencampwr tabler byd-eang. Nawr yn seren Mark Steel’s in Town ar Radio 4, ac yn golofnydd papur newydd y flwyddyn, mae yn ôl yn teithio gyda sioe newydd, sy’n sicr o wneud y byd deimlo’n fwy hurt nag y mae.

£15
Yn addas i 14+

Browse more shows tagged with: