Llety

Llety

Mae yna nifer o wahanol lefydd i aros ynddynt yn Aberteifi a'r ardal gyfagos, gan gynnwys gwestai, Gwely a Brecwast, llety hunanarlwyo a meysydd carafanau. Gallwch ddod o hyd i nifer o'r rhain trwy'r llwyfannau canlynol, ond bydd chwiliad google o'r ardal hefyd yn cynnig  cyfoeth o opsiynau:

 

www.cardigan-bay.com/cardigan-holiday-accommodation-cardigan-bay.php

www.westwalesholidaycottages.co.uk

www.holidaycottages.co.uk/west-wales

www.walescottageholidays.co.uk

www.pitchup.com/search/Wales/West-Wales

www.walestouristsonline.co.uk/   

www.airbnb.co.uk/  

www.fronfawr.co.uk/

 

L