Hurio

Am ddod â’ch cynhyrchiad neu sioe atom?


Rydym yn hyrwyddo ein rhaglen celfyddydau perfformio ein hun yn y Mwldan, sy’n cynnwys tua 70 perfformiad proffesiynol pob blwyddyn. Yn gyffredinol, byddwn yn bwcio ein digwyddiadau byw o leiaf 9 mis o flaen llaw i ganiatáu digon o amser i farchnata’r sioe yn briodol, ac i’w chynnwys yn rhaglen y tymor (caiff ei chynhyrchu pob tri mis). Mae ein rhaglen fyw, caiff ei hyrwyddo gennym ni ein hunain, yn cynnwys ystod eang o ddisgyblaethau gan gynnwys cerddoriaeth, comedi, drama, syrcas, dawns, opera a sioeau cerdd. Os hoffech i ni eich ystyried, cyflwynwch eich cynnig ar e-bost i Dilwyn Davies, Prif Swyddog Gweithredol, Dilwyn@mwldan.co.uk O ganlyniad i’r nifer uchel o geisiadau rydym yn derbyn, yn anffodus ni allwn sicrhau y byddwn yn ymateb i bob cyflwyniad.
 

 

Yn ystyried hurio un o’n mannau ar gyfer eich sioe?


Os nad ydym yn teimlo bod eich cynhyrchiad yn addas ar gyfer ein rhaglen celfyddydau perfformio, caiff ei hyrwyddo gennym ni ein hunain, efallai hoffech ystyried hyrwyddo eich digwyddiad eich hun yn y Mwldan drwy hurio’r lleoliad. Gallwn ddarparu ychydig darpariaeth marchnata sylfaenol o fewn y pris hurio sylfaenol (e.e. rhestru yn y rhaglen ac ar y wefan) ond disgwyliwn i’r huriwr gymryd y prif gyfrifoldeb dros farchnata a hyrwyddo’r digwyddiad. Cysylltwch â Dilwyn Davies dilwyn@mwldan.co.uk os hoffech drafod opsiynau hurio’n bellach.
 

 

 

Yn hurio ar gyfer digwyddiad corfforaethol neu elusennol?


Mae ein holl fannau ar gael i’w hurio gan ddibynnu ar argaeledd ac addasrwydd ar gyfer y digwyddiad arfaethedig. Byddwn yn cynnal cynadleddau, cyfarfodydd, digwyddiadau corfforaethol ac elusennol yn rheolaidd, a gallwn ddarparu pecyn cyflawn sy’n cynnwys arlwyo a chefnogaeth dechnegol, a defnydd o aml fannau. Cysylltwch â Victoria Goddard, y Rheolwr Cyffredinol, am fwy o wybodaeth victoria@mwldan.co.uk  

 

 

Yn ystyried hurio ystafell am gyfarfod neu gyflwyniad?


Mae gennym fannau llai o faint ar gael i weddu ar eich cyfer, ac yn ogystal gallwn drefnu cyfleusterau cynadledda.
 

 

Yn edrych am wahanol ffordd o greu argraff dda ar eich gwesteion?


Beth am eu gwahodd i ddangosiad neu sioe arbennig? Gallwn drefnu cyfraddau grŵp, arlwyo a derbyniadau.
 

 

Angen unrhyw gymorth Technegol ychwanegol?


Gallwn drefnu ystod o wasanaethau a chefnogaeth dechnegol ychwanegol ar y safle ac oddi ar y safle gan ddibynnu ar eich anghenion. Cysylltwch â Siôn Williams, Rheolwr Technegol, ar gyfer ymholiadau technegol sion@mwldan.co.uk
 

 

Beth yw’n prisiau hurio?


Rydym yn cynnig cyfraddau corfforaethol, a chyfraddau cymorthdaledig i elusennau a grwpiau cymunedol. Cysylltwch â Victoria Goddard am ddyfynbris wedi ei seilio ar eich anghenion.
 

 

Angen arlwyo ar gyfer eich digwyddiad?


Gallwn drefnu lluniaeth ar gyfer eich digwyddiad o de a choffi ar gyrraedd i frechdanau neu bryd poeth i ginio. Cysylltwch â Victoria Goddard victoria@mwldan.co.uk i drafod opsiynau.
 

 

 

 

 

 

 

 

H