Cwmni Drama Llandudoch: Dwy Gomedi

Mae Cwmni Drama Llandudoch yn ôl unwaith eto eleni. Yn eu degfed flynedd ar hugain o berfformio, mae’r actorion wedi dod at ei gilydd unwaith eto i gyflwyno dwy gomedi fer. Yr un arlwy ag arfer, felly dewch i’r theatr i fwynhau noson o chwerthin a mwynhau yng nghwmni’r criw profiadol - ac edrychwch mas am wyneb newydd!

HYRWYDDIR GAN | PROMOTED BY CWMNI DRAMA LLANDUDOCH

£8 (£7)

Browse more shows tagged with: