Jamie Smith's MABON: Taith 'The Last Huzzah' Tour

WEDI GOHIRIO

Mae'n ddrwg gennym eich hysbysu bod dyddiad sioe Jamies Smith’s Mabon ar 7fed Mai bellach wedi'i symud i 10fed Ebrill 2021.

Bydd ein Swyddfa docynnau yn cysylltu â chi gan ebost os ydych eisoes wedi prynu tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn.

*Cliciwch yma i weld ein Cwestiynau Cyffredin ynghylch ad-daliadau, credyd neu symud eich bwciad i'r dyddiad newydd: http://www.mwldan.co.uk/covid-19-statement-theatr-mwldan

Jamie Smith's MABON: Taith 'The Last Huzzah' Tour

Peidiwch â cholli eich cyfle olaf i weld Mabon yn syfrdanu cynulleidfa, ar daith olaf Mabon: The last Huzzah! Gall llawer ddigwydd mewn ugain mlynedd! Wedi dau ddegawd hynod a hyfryd o jigs sionc, rîls bywiog, alawon gosgeiddig, caneuon cyffrous a chriw o ddilynwyr ffyddlon; bellach mae’n bryd i Mabon roi’r ffidil (a’r acordion) yn y to. Ar ôl miloedd o gyngherddau mewn gwledydd di-ri ar draws y byd, ac enw da am gyflwyno sioe wefreiddiol bob tro; mae Mabon yn gorffen ar nodyn da. Dyma i chi fand sy’n gorffen ar y brig.  Dewch i fwynhau’r gerddoriaeth fyw tra medrwch, yng ngwanwyn 2020.

£16

Browse more shows tagged with: