Live

LOST IN MUSIC: One Night at The Disco

HYRWYDDIAD AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN / CASTELL ABERTEIFI

Paratowch i ail-greu Hud y 70au a gadewch i ni fynd â chi ar daith gerddorol yn syth i galon Disco!

Darllen mwy Archebu

Digwyddiadur

COVID-19

Yn wyneb y sefyllfa barhaus a wynebwn gyda Covid-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Mwldan i'r cyhoedd ar unwaith, hyd nes bydd hysbysiad pellach. Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd a byddwn yn eich diweddaru i gyd trwy e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol naill ai ynghylch ailagor, neu ymestyn y cyfnod yr ydym ar gau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


D