Lady Maisery with special guest Jack Harris

Mae’r band hwn yn cynnwys tri o’r artistiaid mwyaf arloesol ar y sîn gwerin Prydeinig, archwilwyr medrus grym, harddwch a bywiogrwydd y gân werin. Mae eu halbwm diweddaraf Cycle yn arddangosiad rhyfeddol o lawn gyrhaeddiad eu huchelgais creadigol. Maent yn gyfranwyr pwysig i’r symudiad cerddoriaeth werin gyfoes. Mae pob aelod yn gerddor dawnus, yn creu tapestri cyfoethog o ffidl, banjo, telyn, consertina ac acordion yn ogystal â “diddling”, ffurf o ganu heb eiriau. Gyda Jack Harris yn westai arbennig.

£13 (£12) £3 Prisiau Mets
Beautiful and ambitious
Mark Radcliffe, BBC Radio 2