Mwldan Summer School:Escapades & Expeditions

Mae’n bleser gennym gyflwyno cyfres o gyrsiau a dosbarthiadau cyfranogol y celfyddydau perfformio ar gyfer ystodau oed cymysg yng ngwyliau’r haf 2017. 

DIREIDI AC ALLDEITHIAU

8 - 11 Oed

Llun 31 Gorffennaf - Gwener 4 Awst

Ymunwch a ni ar siwrnai lle chi yn unig sy’n gwybod i ble ych chi’n mynd. Cwestau, gweithgareddau, golau...

I ble yr awn ac i ble bydd eich dychymyg yn eich tywys?

I blant 8 i 11 oed yn gweithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol i ddatblygu sgiliau theatr, yn diweddu gyda pherfformiad ar ddiwedd yr wythnos.

Sesiynau: 12.30yb - 4.30yp

Perfformiad o’r gwaith: 5.00yp Gwener 4 Awst

Cost: £40 am yr wythnos i bob plenty

Nodwch os gwelwch yn dda - cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Yn rhan o Ysgol Haf y Mwldan 2017

Browse more shows tagged with: