Last Summer (15)

Jon Jones | UK | 2019 | 94’

Yng nghefn gwlad Cymru yn ystod y 1970au, yn ystod haf hir, poeth yn llawn chwarae a chyfeillgarwch, mae pedwar bachgen yn treulio’u hamser yn anturio nes bod trasiedi yn taro, gyda chanlyniadau ofnadwy. Caiff y bechgyn eu gwthio’n sydyn i fyd oedolion, ac yno maen nhw’n ymdrechu i fynd i’r afael â materion yn eu ffordd eu hunain. Drama ddod i oed emosiynol a nerthol sy’n archwilio natur tyfu i fyny mewn cymuned wledig. Wedi ei fflmio yng nghefn gwlad syfrdanol hardd De Cymru.

£7.70

Browse more shows tagged with: